GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

www.uraskahve.com kurumsal, kişisel ve ödeme bilgilerinizin güvenliğinin korunması adına çeşitli gizlilik ilkelerin göz önünde bulundurmaktadır. İşbu gizlilik bildirimi, www.uraskahve.com ile yaptığınız işlemlerde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır. www.uraskahve.com adresini kullanarak bu gizlilik sözleşmesine dair uygulamalara ve yükümlülüklere sadık kalacağınızı peşinen beyan ve taahhüt etmektesiniz.

www.uraskahve.com, işbu Gizlilik Politikası maddelerini dilediği zaman web sitesi Gizlilik Sözleşmesi kısmında yayınlamak koşulu ile tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu şekilde değişen ya da yenilenen hükümler sitede yapılan yayınlanma tarihinden itibaren geçerlidir. Üye ve kullanıcıların güncel şartları kontrol etmek için bu sayfayı belli aralıklarla ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soyadı, adres, telefon, elektronik posta adresi, diğer sosyal medya kullanıcı adları ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. www.uraskahve.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini www.uraskahve.com’un işbirliği içinde olmadı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır.

www.uraskahve.com aşağıda sayılan hallerde işbu hükümlerin dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

• Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve o www.uraskahve.com’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yetkisi idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına, kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya koyulmalarıyla ilgili haller, uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,gerekli olduğu hallerdir.

www.uraskahve.com, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi’nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri yukarıda belirtildiği gibi kullanıcıları tanımlamak, kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek ve bu doğrultuda hizmet geliştirici faaliyetlerde bulunmak amacı ile kullanılabilir.

www.uraskahve.com internet sitesinin 5651 sayılı kanunda belirtilen trafik verisi (log) saklama yükümlülüğü ayrıca saklıdır.

• Web sitesi aracılığıyla edinilen kişisel bilgiler, kullanıcı veya üyelere daha etkin ve kaliteli bir hizmet sunumu, çeşitli pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak, irtibat kurmak, bilgi güncellemek ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

• Üye ve kullanıcıların kredi Kartı ve havale bilgileri satın aldığınızı ürün ve hizmetlerin ödeme işlemini gerçekleştirmek ve bu işlemlerin sonucunda gerçekleşmesine uygun şekilde yapmak için kullanılır. www.uraskahve.com internet sitesinde herhangi bir satın alma gerçekleştirildiği durumlarda kredi kartı, son kullanma tarihi, CVV2 gibi verilen mali bilgilerin bankalar, kredi kartı şirketleri vb. 3. şahıslarla paylaşılacağı kabul edilmektedir. Bu bilgiler hiçbir şekilde kaydedilmeden silinmektedir. Bu bilgiler direkt olarak bankaların sunucularından geçtiği için bankalar haricinde ne www.uraskahve.com ne de üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekilde görüntülenemez, saklanamaz, kopyalanamaz ve depolanamaz.

• Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları www.uraskahve.com’dan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşları tarafından online olarak müşteri ile gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler www.uraskahve.com tarafından görüntülenmez. www.uraskahve.com kullanmış olduğu , ödeme sistemi aracılığı ile kullandığı SSL, güvenlik sistemleri sayesinde müşterilerine mali bilgilerinin ve bunun öteside kişisel bilgilerinin korunmasını hedefler.

www.uraskahve.com, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. www.uraskahve.com, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

www.uraskahve.com, kullanıcılarının diğer kullanıcıların erişimine açık platformlarda kişisel bilgilerini paylaşmaları durumunda, bahsi geçen bilgilerin gizliliğinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar bu platformlarda açıkladıkları her türlü kişisel bilgiden kendileri sorumludurlar ve bu bilgilerin açıklanması sebebiyle doğan zararlardan www.uraskahve.com sorumlu değildir.

www.uraskahve.com, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Kullanım Şartları ile birlikte bir bütündür, birlikte yorumlanmalıdır.

KULLANIM KOŞULLARI

www.uraskahve.com internet sitesine girmeniz ve kullanmanız söz konusu aşağıdaki

şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. www.uraskahve.com’u kullanmadan önce aşağıda detaylı olarak belirtilen Kullanım Sözleşmesi’ni okumanız gerekmektedir.

Taraflar

1. www.uraskahve.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Halil Rıfat Paşa mah. Güler sok no:25/27 d:10 ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinde mukim URASKAHVE (Ozan YAKARYILDIRIM) .

1.2 www.uraskahve.com internet sitesine üye olan veya siteyi ziyaret eden internet kullanıcısı (“Kullanıcı”).

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu URASKAHVE ’nın sahip olduğu internet sitesi www.uraskahve.com’dan kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

www.uraskahve.com Kullanım Şartları

3.1 www.uraskahve.com herkese açık olmakla birlikte, aksi belirtilmedikçe üyelik ücretsizdir.

3.2 Kullanıcı, www.uraskahve.com’u ziyaret etmek veya ürün almakla, bu sitenin kullanılmasına ilişkin koşulları, gizlilik politikasını ve site ile ilgili tüm cari kanunları, yönetmelikleri ve mevzuatı açıkça kabul etmiş sayılır.

3.3 Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Uraskahve (Ozan YAKARYILDIRIM) sorumlu değildir. Uras kahve, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.4 Uras kahve, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

3.5 Kullanıcı, www.uraskahve.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer şahsi bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Uras kahve’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.6 Kullanıcı, www.uraskahve.com’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından faydalanarak, www.uraskahve.com’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi www.uraskahve.com’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının www.urasahve.com tarafından tespit edilmesi durumunda, www.uraskahve.com’un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

3.7 www.uraskahve.com, genel ahlak ve toplum kurallarına uygun davranmayan kullanıcıların üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmakla birlikte, bu tür ilişkilerinden meydana gelebilecek zarardan kullanıcının kendisi sorumludur.

3.8 Kullanıcı, istediği takdirde, sitedeki bilgilerini güncelleyebilir, e-posta iletişim onaylarını iptal edebilir.

3.9 www.uraskave.com’un üye veya kullanıcıdan bilgi talep ettiği durumlarda, zorunlu olarak verilmesi istenen bilgilerin açık bir şekilde tanımlamasını yaparak, bu bilgileri değiştirme ve iptal etme hakkını üye veya kullanıcıya tanıyacak ve ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgi verecektir.

3.10 Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi bir davranıştan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.11 www.uraskahve.com sitesinde diğer sitelerin linkleri bulunabilir. www.uraskave.com, site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. www.uraskahve.com, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya 3. Partilerin sitesine yönlendirebilir. www.uraskahve.com bağlantı sağladığı 3. Parti sitelerde kullanıcıya ait şifre ve hesapların güvenliğinden sorumlu değildir. www.uraskahve.com, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

3.12 Site tarafından üyelere verilen her türlü kupon kodu ve hediye satılamaz, takas edilemez, paylaşılamaz ve devredilemez niteliktedir. Aksi takdirde geçerliliğini yitirecektir.

3.13 Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üye ‘ye aittir.

3.14 www.uraskahve.com internet sitesi yazılım ve tasarımı www.uraskahve.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında kendileri tarafından korunmaktadır.

3.15 www.uraskahve.com’un sunduğu içeriğin bazı bölümleri, 3.kişiler tarafından sağlanmaktadır. Sitede belirtilen düşünce, tavsiye, hizmet, öneri ve diğer içeriğin sağlayıcısı üçüncü kişiler olduğu durumlarda www.uraskahve.com bu bilgilerin bütünlüğünden, kullanışlılığından ve doğruluğundan sorumlu değildir.

3.16 Taraflar, www.uraskahve.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, kanunlara uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17 www.uraskahve.com iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye veya kullanıcı istediği zaman söz konusu bilgilendirmeleri almaktan vazgeçme hakkına sahiptir.

3.18 Ortak bir bilgisayar kullanılması ve üye girişi yapılması sonucu, kullanıcı işlemi tamamlandıktan sonra söz konusu bilgisayardan çıkış işlemi yapmalıdır. Çıkış işleminin yapılmaması nedeniyle, kullanıcı veya üyenin üyelik işlemlerinde ya da satın aldığı ürün üzerinde 3. Kişiler tarafından yapılabilecek işlemlerden uras kahve (Ozan YAKARYILDIRIM) sorumlu olmayacaktır.

3.19 Üçüncü bir tarafın kullanıcı veya üyenin kimliğinin ifşasını talep eden bir mahkeme celbi veya diğer bir yasal evrakla başvurması halinde, kullanıcının kayıtlı bulunan adresini kullanarak durumu derhal bildirmek için makul bütün çabaları gösterilecektir. Bu durumda, kayıtlarda bulunan irtibat bilgilerinin güncel olmamasından veya başka şekillerde bildirimde bulunulamayacak durumda olunmasından uras kahve (Ozan YAKARYILDIRIM) sorumlu olmayacaktır.

Uras kahve (Ozan YAKARYILDIRIM) aşağıda sayılan hallerde işbu hükümlerin dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

Uras kahve (Ozan YAKARYILDIRIM)’nın kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya koyulmalarıyla ilgili haller,

Yetkisi idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,

Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

İflas, yediemin tayini veya mülkiyetin diğer şekillerde devri halinde irtibat bilgileri halefe devredilecektir.

3.20 www.uraskahve.com kullanıcıları daha fazla bilgi alma ve üyelikten vazgeçme seçeneğine sahiptirler. Kayıt yaptırmış olan kullanıcılar üyelik tercihlerini ya da üyelik bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilir ya da güncelleyebilirler. Kullanıcılar aynı zamanda istedikleri zaman kullanıcı hesaplarını kapatabilirler.

İhtilafların İhlali

Kullanıcı siteyi kullanmakla site ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul eder. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

Yürürlük

Üyenin üyelik kaydı yapması, kullanıcının kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.